Zaloguj się!

Zapamiętaj mnie
Zapomniane Hasło Zarejestruj

Regulamin

Niniejszy Regulamin stosuje się do użytkowników TVONLINE . Podczas rejestracji w tubetv.ml, potwierdzasz że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś następujące warunki niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, nie musisz się rejestrować.

I. DEFINICJE

Ilekroc w Regulaminie wystepuja ponizsze pojecia, nalezy je zrozumiec w nastepujacy sposób:

1. Adres e-mail Uzytkownika - adres poczty elektronicznej, której wylacznym dysponentem jest Uzytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostepu do Konta Uzytkownika, ustalany przez Uzytkownika podczas procesu Rejestracji.

2. Awaria - oznacza stan Uslugi, który uniemozliwia Uzytkownikowi korzystanie z Uslugi, jednak z wylaczeniem sytuacji, w której brak mozliwosci korzystania z Uslugi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w swiadczeniu Uslugi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Uzytkownika; lub jest wynikiem dzialania Sily Wyzszej; lub która wystapila w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Uzytkownik.

3. Haslo - ciag znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostepu do Konta Uzytkownika, ustalany przez Uzytkownika podczas procesu Rejestracji.

4. Kanal – miejsce w którym uzytkownicy moga wspóldzielic transmitowane tresci za pomoca wbudowanej aplikacji w Serwisie zwanej „Odtwarzaczem”.

5. Odtwarzacz – aplikacja wbudowana w serwis umozliwiajaca wspóldzielenie oraz odtwarzanie zamieszczonych przez uzytkowników tresci i transmitowanych przekazów.

6. Konto Uzytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostep Uzytkownika mozliwy jest wylacznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz kazdorazowym podaniu Nazwy Uzytkownika i Hasla, za posrednictwem którego Uzytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Tresci; Konto zawierac moze inne informacje o Uzytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalnosci Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Uzytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) mozliwa jest po uprzednim zalogowaniu sie przez Uzytkownika na Konto (wymagana Nazwa Uzytkownika i Haslo).

7. Nazwa Uzytkownika (login) - ciag znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostepu do Konta Uzytkownika, ustalany przez Uzytkownika podczas procesu Rejestracji.

8 Rejestracja - jednorazowa czynnosc, polegajaca na zalozeniu przez Uzytkownika Konta Uzytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostepnionego przez Uslugodawce na stronie Serwisu.

9. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostepny pod adresem: www.wizja.tv

10. Serwis - serwis internetowy, który umozliwia Uzytkownikom przechowywanie Tresci oraz posredniczy w przekazach transmitowanych przez Uzytkowników pod adresem tvonline.web4u2.pl, za posrednictwem którego swiadczona jest Usluga.

11. Strony - Uslugodawca i Uzytkownik.

12. Sila Wyzsza - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnetrznym wobec Strony, niezalezne od danej Strony, któremu Strona nie mogla zapobiec przy dolozeniu nalezytej starannosci.

13. Tresc (Tresci) - tresci i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjecia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie sa zamieszczane przez Uzytkownika za posrednictwem Konta a takze wszelkie tresci zawarte w przekazach transmitowanych przez uzytkowników.

14. Umowa - umowa o swiadczenie uslug droga elektroniczna pomiedzy Stronami.

15. Usluga - usluga hostingu a takze posrednictwa w transmisjach swiadczona przez Uslugodawce na zasadach okreslonych w Regulaminie oraz za posrednictwem Serwisu.

16. Uslugodawca – tvonline.web4u2.pl

17. Uzytkownik - osoba fizyczna, która ukonczyla 13 rok zycia. W przypadku nie ukonczenia przez Uzytkownika 18 roku zycia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin okresla rodzaj i zakres uslug swiadczonych przez Uslugodawce, warunki korzystania z uslug w serwisie internetowym znajdujacym sie w domenie tvonline.web4u2.pl i warunki na jakich zawierana jest umowa z uzytkownikiem.

2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin swiadczenia uslug droga elektroniczna, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

3. Operatorem Serwisu jest tvonline.web4u2.pl (zwana w dalszej czesci „Administratorem" lub „Uslugodawca").

4. Tresci zamieszczane w Serwisie sa dostepne dla osób fizycznych, które ukonczyly 13 lat, zwanych dalej „Uzytkownikiem”, po uprzednim dokonaniu jednorazowej rejestracji oraz kazdorazowym zalogowaniu na konto uzytkownika poprzez podanie loginu i hasla. Uzytkownicy niepelnoletni korzystaja z serwisu za zgoda przedstawiciela ustawowego.

5. Korzystanie z uslug oferowanych za posrednictwem Serwisu oznacza wyrazenie przez Uzytkownika zgody na warunki okreslone w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu przez uzytkowników niepelnoletnich oznacza dzialanie za zgoda przedstawiciela ustawowego.

6. Tresci zamieszczane w Portalu sa dostepne dla wszystkich uzytkowników Internetu, z róznych lokalizacji geograficznych, jednakze z pelnej funkcjonalnosci Portalu moga korzystac tylko osoby zarejestrowane - w zakresie na jaki pozwala funkcjonalnosc darmowego konta lub zakres dostepnej darmowo lub wykupionej uslugi.

III. ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W ramach Serwisu Uslugodawca zobowiazuje sie do swiadczenia Uslug w zakresie i na warunkach okreslonych Regulaminie. Uzytkownik zobowiazuje sie do przestrzegania postanowien Regulaminu.

2. Uslugodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostepu do pelnej funkcjonalnosci uslug swiadczonych w Serwisie dla okreslonych kategorii Uzytkowników. Ograniczenia dotyczyc beda w szczególnosci Uzytkowników niepelnoletnich oraz uzytkowników korzystajacych z darmowych kont lub podstawowego pakietu platnych uslug. Zastrzezenie dotyczace mozliwosci skorzystania z wybranych uslug bedzie kazdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub wysylane droga elektroniczna na podany przy rejestracji adres email.

3. Zakres Uslugi obejmuje przechowywanie przez Uslugodawce Tresci jakie zostaly zamieszczone przez Uzytkownika za posrednictwem Konta.

4. W ramach Serwisu Uslugodawca swiadczy równiez usluge polegajaca na udostepnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem posredniczenia przekazów transmitowanych przez Uzytkowników. Serwis przeznaczony jest do tworzenia miejsc (zwanych "Kanalami"), w których Uzytkownicy nastepnie moga wspóldzielic Materialy za pomoca wbudowanej aplikacji w Serwisie (zwanej "Odtwarzaczem") badz specjalnie przeznaczonego do tego celu oprogramowania innych firm (np. Adobe Flash Media Live Encoder). Dostep do zawartosci Kanalu przez Uzytkownika lub innych Uzytkowników jest mozliwy przy uzyciu zawartego w kazdym Kanale Odtwarzacza, który umozliwia odtwarzanie strumieniowanych przez Uzytkownika Kanalu Materialów.

5. Serwis tvonline.web4u2.pl nie zawiera zadnych materialów, a jedynie umozliwia ich odtwarzanie z innych hostingów.

6. Uslugodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Uslug, bez wplywu na zakres praw i obowiazków Stron.

7. Uslugodawca podejmuje odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, celem zapewnienia bezpieczenstwa transmisji danych oraz tresci przechowywanych w ramach Konta Uzytkownika.

8. Uslugodawca nie jest dostawca Internetu. W celu korzystania z uslug oferowanych w ramach Serwisu Uzytkownik we wlasnym zakresie uzyskuje, dostep do Internetu.

IV. REJESTRACJA W PORTALU

1. Zawarcie przez strony umowy o swiadczenie uslug droga elektroniczna nastepuje z chwila skutecznego przeslania przez Uzytkownika wypelnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedura rejestracji do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2. W celu dokonania rejestracji Uzytkownik wypelnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje aktywacji Konta poprzez haslo przeslane przez Serwis na podany przez Uzytkownika adres e-mail.

3. Uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za tresc podanych przez siebie danych oraz wybór Nazwy Uzytkownika i Hasla, w tym równiez odpowiedzialnosc za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w zwiazku z powyzszym Uzytkownik ponosi równiez wylaczna odpowiedzialnosc zwiazana z ujawnieniem innym osobom swojego Hasla.

4. W wyniku rejestracji dla Uzytkownika tworzone jest Konto. Uzytkownik zarejestrowany moze uzupelnic informacje w ramach Konta o wlasne dane, przy czym dane te moze w kazdej chwili zmienic lub usunac. Zakres, w jakim dane te moga zostac udostepnione innym Uzytkownikom okresla Polityka Prywatnosci Serwisu.

5. Korzystanie z Konta jest mozliwe jedynie po zaakceptowaniu Niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatnosci.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze moze byc konieczne w celu dostepu do niektórych uslug oferowanych w ramach Serwisu.

V. WYMAGANIA SPRZETOWE

1. Korzystanie z Uslugi mozliwe jest pod warunkiem spelnienia przez sprzet komputerowy z którego korzysta Uzytkownik nastepujacych minimalnych wymagan technicznych:

2. Procesor 1 GHz, pamiec 512 MB, system operacyjny Windows z zainstalowanym oprogramowaniem do obslugi Flash, apletów Java, Adobe Acrobat Reader oraz programami dekompresujacymi.

3. zastosowania jednej z przegladarek w wersji przynajmniej takiej, jak podana tj. Google Chrome 27.0.1453.116, Firefox 22.0, Opera 12.15, Microsoft Internet Explorer 10.0.6. lub nowszych z wlaczona obsluga ActiveXPlayer, zaktualizowanym komponentem DRM, z wlaczona obsluga plików cookie.

4. Stabilne lacze o minimalnej przepustowosci 256KB/s (2Mbit/s). Do filmów w podwyzszonej jakosci (HD) zalecane 512KB/s (4Mbit/s).

5. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczosci 1280x800

VI. USLUGA PLATNA

1. Uzytkownik moze wykupic Abonament miesieczny (zwany "Pakietemi")w czasie którego korzystanie z Kanalów Uzytkowników poprzez Odtwarzacz nie jest ograniczone czasowo badz iloscia wykorzystanego transferu danych.

2. Usluga pozwala jedynie na korzystanie bez ograniczen czasowo-przesylowych z Materialów umieszczanych przez innych Uzytkowników.

3. Usluga w zadnym wypadku nie gwarantuje dostepnosci Kanalów badz jakichkolwiek Materialów udostepnianych przez innych Uzytkowników.

4. Usluga nie wplywa na Materialy publikowane przez innych Uzytkowników, a wszelka odpowiedzialnosc za parametry transmisji, w tym predkosc przesylania danych i jakosc Materialów, zalezna jest od Uzytkownika udostepniajaca dane Materialy w Kanale.

5. Uzytkownik nie moze dokonac zwrotu lub wymiany zakupionej uslugi.

VII. ZAROBKI I WYPLAT

1. Serwis tvonline.web4u2.pl oferuje ponadto, system polecania w wysokosci 10% zakupinego Pakietu telewizyjnego.

2. Za kazdy pakiet zakupiony przez poleconego, otrzymujemy kwotę 10% za ktore mozemy zakupic nowy pakiet tv.

3. Jest mozliwosc wypłacenia zgromadzonek kwoty z poleconych na polskie konto bankowe lub PayPal (minus koszty jakie pobiera serwis PayPal).

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Uzytkownik zobowiazany jest w szczególnosci do korzystania z Serwisu w sposób nie zaklócajacy jego funkcjonowania, w szczególnosci poprzez uzycie okreslonego oprogramowania lub urzadzen oraz w sposób nieuciazliwy dla innych Uzytkowników i Uslugodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatnosci) i wszelkich przyslugujacych im praw.

2. Uzytkownik zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic Uslugodawce o wszelkich nieprawidlowosciach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewlasciwej jakosci Uslugi,

3. Nieprawidlowosci zwiazane z funkcjonowaniem Uslugi Uzytkownik moze zglaszac poprzez specjalny formularz kontaktowy znajdujacy sie w Serwisie.

4. Uzytkownikowi zabrania sie podejmowania dzialan takich jak: rozsylanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej, kilkukrotna rejestracja, korzystanie z Kont innych Uzytkowników lub udostepnianie swojego Konta innym Uzytkownikom, podejmowanie czynnosci informatycznych lub wszelkich innych majacych na celu wejscie w posiadanie Hasel innych Uzytkowników.

5. Uzytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich Materialów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie wlasnego uzytku osobistego. Wykorzystywanie Materialów w innym zakresie jest dopuszczalne wylacznie na podstawie wyraznej zgody udzielonej przez uprawniona osobe.

6. Konta nie uzytkowane przez okres dluzszy niz 6 miesiecy od ostatniego zalogowania moga zostac usuniete bez uprzedniego powiadomienia.

7. Uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za czynnosci wykonane w ramach Serwisu poprzez uzycie Nazwy Uzytkownika oraz Hasla.

8. Uzytkownik jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Uslugodawcy o kazdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Uzytkownika lub Hasla, jak równiez o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad okreslonych w niniejszym Regulaminie, w szczególnosci naruszenia zasad zwiazanych z zamieszczaniem w Serwisie Materialów.

9. Uslugodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Uzytkownika, w zakresie koniecznym dla usuniecia zaklócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu

10. Uslugodawca moze pozbawic Uzytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak równiez moze ograniczyc jego dostep do czesci lub calosci zasobów Serwisu lub uslug oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Uzytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególnosci gdy Uzytkownik:

  • - podal w procesie rejestracji w Serwisie dane nieprawdziwe, niedokladne lub nieaktualne, wprowadzajace w blad lub naruszajace prawa osób trzecich;
  • - zamiescil w ramach Serwisu Materialy niezgodne z obowiazujacym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • - dopusci sie za posrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególnosci dóbr osobistych innych Uzytkowników Serwisu;
  • - udostepnil swoje konto w Serwisie osobie trzeciej;
  • - dopusci sie innych zachowan, które zostana uznane przez Uslugodawce za zachowania sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzace w dobre imie Uslugodawcy.

11. Uzytkownik pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie moze dokonac ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Uslugodawcy.

IX. ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin moze byc w kazdej chwili zmieniony przez Uslugodawce.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu beda publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie.

3. Zmiany Regulaminu wymagaja akceptacji przez Uzytkownika pod rygorem ograniczenia dostepu do Konta.

X. ODPOWIEDZIALNOSC

1. Uzytkownik jest wylacznie odpowiedzialny za zapewnienie zgodnosci technicznej pomiedzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Uslug sprzetem komputerowym i systemem teleinformatycznym a Serwisem. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy i ograniczenia techniczne uniemozliwiajace korzystanie z uslug oferowanych w ramach Serwisu, problemy wynikajace ze sprzetu komputerowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Uzytkownik.

2. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za dzialania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umozliwia korzystanie z Uslugi, tak jak za dzialania lub zaniechania wlasne.

3. Uslugodawca podejmuje wszelkie dzialania zmierzajace do zapewnienia stalego dostepu do Serwisu oraz swiadczonych uslug, z wylaczeniem odpowiedzialnosci za:

  • - za utrate Materialów spowodowana awaria sprzetu, systemu lub tez innymi okolicznosciami z przyczyn niezaleznych od Uslugodawcy,
  • - za tresc reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a takze sposób, w jaki publikowane Materialy beda wykorzystywane przez Uzytkowników,
  • - za poprawne funkcjonowanie odnosników do Materialów i poprawnosci ich opisów,
  • - za jakosc obrazu.

4. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedostepnosc Serwisu z powodu Sily Wyzszej. Uslugodawca zastrzega sobie ponadto mozliwosc zawieszenia lub zakonczenia swiadczenia uslug w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególnosci z uwagi na koniecznosc konserwacji, przegladu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Uzytkownika.

  • - monitorowanie transakcji zawartych pomiedzy klientem, a dostawcami produktów lub uslug podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub uslugi przez dowolne elementy posrednie lub srodowisko.
XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

11.1. Wszelkie informacje o naruszeniu niniejszego Regulaminu prosimy zglaszac za pomoca odpowiednich formularzy kontaktowych dostepnych w Serwisie.

11.2. Reklamacje dotyczace uslug swiadczonych w ramach Serwisu prosimy zglaszac w terminie 14 dni od wystapienia zdarzenia co do którego uzytkownik wnosi reklamacje za pomoca odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu. Reklamacje beda rozpatrywane w ciagu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie. W przypadku reklamacji dotyczacych zdarzen, które mialy miejsce w terminie pózniejszym niz ten o którym mowa w zdaniu powyzej niniejszego pkt. reklamacje nie beda rozpatrywane.

11.3. Serwis tvonline.web4u2.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania dzialania serwisu w calosci badz tez w czesci, bez podania przyczyny.

11.4. tvonline.web4u2.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania uzytkowników. Zapoznanie sie z aktualna trescia regulaminu spoczywa w pelni na uzytkowniku serwisu, który jest zobowiazany do znajomosci aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.

11.5. Uzywanie serwisu tvonline.web4u2.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiaze sie z ich akceptacja i wyrazeniem zgody na ich przestrzeganie.

11.6. Zadne z postanowien niniejszego Regulaminu nie moze byc interpretowane w sposób, który ograniczalby prawa przyslugujace konsumentom stosowanie do obowiazujacych przepisów prawa.

11.7. Regulamin niniejszy wchodzi w zycie z dniem 30.01.2019 r.

Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci sluzy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje sa wazne, dlatego prosimy o dokladne zapoznanie sie z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Uslug. Sa to przede wszystkim dane niezbedne do udostepnienia Tobie kont lub profili w Uslugach np. adres e-mail, które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostepnych w naszych Uslugach, jak równiez dane, które pozostawiasz w ramach poruszania sie po naszych Uslugach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy równiez dane, które sam zamieszczasz w Uslugach udostepnianych Tobie przez nas w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza sie jedynie do udostepnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Uslugach moze sie róznic – informacje w tym zakresie mozesz zawsze znalezc w panelu powiazanym dana Usluga, jak równiez mozesz o to zawsze zapytac naszego Inspektora Ochrony Danych (Formularz Kontakowy).

Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych sa podmioty z tvonline.web4u2.pl. Ponadto, w swietle obowiazujacego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Uslug moga byc równiez Zaufani Partnerzy, w tym Klienci.

Administratorem Twoich danych osobowych na potrzeby wyslania przez tvonline.web4u2.pl wiadomosci reklamowych produktów i uslug naszych Zaufanych Partnerów „marketing cudzy” jest zawsze tvonline.web4u2.pl. W tym przypadku Zaufani Partnerzy jak i Klienci nie ustalaja celów i sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych, nie uzyskuja tez dostepu do Twoich danych.